Za nami Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów LZPR

Za nami Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów LZPR

W dniu 4 września 2022 roku, w sali konferencyjnej hali Globus w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów LZPR mające na celu m.in. podsumowanie minionej kadencji władz Komisji Sędziowskiej LZPR, a także wybór jej nowych Władz na lata 2022-2026.

Podczas Walnego Zebrania, na które licznie stawili się Sędziowie piłki ręcznej województwa lubelskiego, swoje podsumowujące sprawozdanie z działalności Komisji Sędziowskiej LZPR w latach 2018-2022 przedstawił Przewodniczący Paweł Kwapisz. W kolejnych punktach zebrania, Przewodniczący podziękował wszystkim Sędziom za współprace w minionej kadencji. Przewodniczący skierował również indywidualne podziękowania dla Panów: Robert Martyniuk, Michał Szpinda, Jakub Czochra i Jan Czochra, za pięć lat współpracy i wsparcia w ramach działania Komisji.

W ramach partnerskiej dyskusji omówiono bieżącą sytuację w środowisku sędziowskim naszego Województwa. Poruszono kwestie związane z sytuację gospodarczo-ekonomiczną, zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące organizacji współpracy na linii Sędziowie - Związek - Kluby i wzajemne cele stawiane przed nowymi władzami Komisji Sędziowskiej LZPR, Sędziami i Zarządem Związku. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie tajnym przez Walne Zebranie Sędziów LZPR, jednogłośnie na funkcję Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej na lata 2022-2026 został ponownie wybrany Paweł Kwapisz. Bezpośrednio po wyborze Przewodniczący zadeklarował dalszą wytężoną pracę na rzecz rozwoju środowiska sędziowskiego piłki ręcznej w naszym regionie i wyraził nadzieję na owocną współpracę.

Z ramienia Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej w Walnym Zebraniu i dyskusji uczestniczył Prezes Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej Tomasz Lewak, który na ręce Pawła Kwapisza przekazał podziękowania za współpracę w minionej kadencji i gratulacje z okazji wyboru na funkcję Przewodniczącego. 

Gratulujemy!

 

Skład Komisji Sędziowskiej LZPR na lata 2022 - 2026:

Przewodniczący:
Paweł Kwapisz, e-mail: przewodniczacyks@lzpr.pl, tel.: 81 464 39 44 wew. 3

Członkowie:
Robert Martyniuk
Michał Szpinda

 


Organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sędziów LZPR było możliwe do realizacji w sali konferencyjnej hali Globus dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lublin. Dziękujemy!

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie