Za nami Walne Zebranie Sędziów LZPR.

Za nami Walne Zebranie Sędziów LZPR.

W dniu 16 września br., w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbyło się Walne Zebranie Sędziów LZPR mające na celu m.in. podsumowanie minionej kadencji władz Komisji Sędziowskiej LZPR, a także wybór jej nowych Władz na lata 2018-2022.

Podczas dwugodzinnego Zebrania, w którym z ramienia Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej uczestniczył wiceprezes Zarządu Tomasz Lewak, swoje sprawozdanie z działalności Komisji Sędziowskiej LZPR w latach 2014-2018 przedstawił Przewodniczący Paweł Kwapisz. W kolejnych punktach zebrania, Przewodniczący podziękował Panom Michałowi Szpindzie i Robertowi Martyniukowi za cztery lata współpracy w Komisji. W ramach partnerskiej dyskusji omówiono bieżącą sytuację w środowisku sędziowskim naszego Województwa, poruszono problemy i cele stawiane przed nowymi władzami Komisji Sędziowskiej LZPR. W trakcie zebrania, w imieniu Prezesa Zarządu LZPR Jerzego Witaszka został również odczytany list podsumowujący miniony okres współpracy Zarządu LZPR z Komisją Sędziowską.

W wyniku tajnego głosowania Walnego Zebrania Sędziów LZPR, jednogłośnie na funkcję Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej na lata 2018-2022 został ponownie wybrany Paweł Kwapisz, który bezpośrednio po wyborze zadeklarował dalszą wytężoną pracę na rzecz rozwoju środowiska sędziowskiego piłki ręcznej w naszym regionie i wyraził nadzieję na owocną współpracę z Zarządem LZPR w nadchodzących latach.

Gratulujemy!

Pod linkiem kilka zdjęć z Zebrania.


Skład Komisji Sędziowskiej LZPR na lata 2018 - 2022:

Przewodniczący:
Paweł Kwapisz, e-mail: przewodniczacyks@lzpr.pl, tel.: 81 464 39 44 wew. 3

Członkowie:
Robert Martyniuk
Michał Szpinda

 

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie