Zwyczajne Walne Zebranie Członków LZPR 2022

Zwyczajne Walne Zebranie Członków LZPR 2022

Lublin, dn. 24 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie §21 Statutu LZPR i w wyniku podjętej przez Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej uchwały nr 5/23/2022 Zarząd LZPR zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków LZPR, które odbędzie się 25 czerwca 2022 roku, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Grottgera 2), o godzinie 11:00 (I termin). II termin Zebrania ustalono na godzinę 11:15.

Zgodnie z §22 Statutu LZPR, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy m.in. wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne, wskazane w Statucie LZPR.

Zarząd LZPR uchwalił, że ilość delegatów na Walne Zebranie Członków ustalona została na podstawie tego samego klucza, uchwalonego na Walne Zebranie przed obecną kadencją, tj.:

  1. Delegaci członków LZPR zarejestrowanych według stanu na 30 dni przed terminem Walnego Zwyczajnego Zebrania Delegatów LZPR, którzy opłacili składki członkowskie - 1 mandat delegata,
  2. Delegaci członków LZPR, którzy posiadają drużyny uczestniczące w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 w rozgrywkach młodzieżowych posiadający 5 i więcej grup młodzieżowych w różnych kategoriach wiekowych - 1 mandat delegata dodatkowo,
  3. Delegaci członków LZPR, którzy posiadają drużyny uczestniczące w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 w rozgrywkach (kobiet i mężczyzn) PGNiG Superligi / I ligi / II ligi - niezależnie od ilości zespołów (drużyn), biorących udział w tych rozgrywkach – 1 mandat delegata dodatkowo,
  4. Delegaci Sędziów LZPR (zarejestrowanych i czynnych w sezonie 2021/2022 - 1 mandat delegata. Delegata z ramienia Sędziów LZPR wyznacza Komisja Sędziowska LZPR.

W związku z powyższym obowiązujący klucz ilości delegatów wskazany jest w załączniku do Uchwały:

Załącznik nr 1 - ilość mandatów delegatów na Walne Zebranie Członków LZPR 2022

Aby wziąć udział w Walnym Zebraniu Członków LZPR, delegaci powinni posiadać przy sobie upoważnienie według poniższego wzoru, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Klubu zgodnie z jego statutem.

- upowaznienie_delegata_LZPR_WZ_2022 (.doc)

- upowaznienie_delegata_LZPR_WZ_2022 (.pdf)

 

Sprawozdanie z działalności Związku w mijającej kadencji:

- Sprawozdanie z dzialalnosci LZPR XII2017 - 2022

- Projekt Regulaminu obrad

- Projekt Regulaminu wyborów

- Projekt Porządku obrad

Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie