W Lublinie rusza kurs instruktora piłki ręcznej!

W Lublinie rusza kurs instruktora piłki ręcznej!

Już 27 kwietnia startuje organizowany przez LZPR kurs instruktora piłki ręcznej (poziom I EHF “RINCK” Convention) zatwierdzony przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Oznacza to, że ukończenie kursu umożliwia otrzymanie licencji trenerskiej C. Zapraszamy do zapisów! Poniżej informacje organizacyjne dotyczące kursu. Na zapisy czekamy pod adresem: lublin@zprp.org.pl. Ilość miejsc ograniczona!

Pod tym linkiem znajduje się szczegółowy program kursu.

Termin: 27.04 – 01.07.2018

Miejsce zajęć:
Centrum Kultury Fizycznej UMCS

Warunkiem uzyskania uprawnień  jest:
– minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych,
– pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej,
– pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych,
– pozytywna ocena z egzaminu końcowego i ewentualnej pracy dyplomowej.

Program – 120-130 godzin
Część ogólna – 40 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu)
Część specjalistyczna – 30 godzin – wykłady, 40-50 godzin – zajęcia praktyczne/warsztaty
Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego; piłka ręczna – odmiany gry; sędziowanie; odnowa biologiczna;
Część seminaryjna -10 godzin
Zajęcia obejmują ustalenie tematu pracy pisemnej oraz pomoc metodyczną. Certyfikaty ukończenia kursu będą po ocenie pracy pisemnej.

Wymagania dla kandydatów:
Wykształcenie co najmniej średnie.

 

Wymagana dokumentacja:

  1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs/studia podyplomowe instruktora piłki ręcznej,
  2. Kopia dowodu osobistego,
  3. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm,
  4. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej,
  5. Dowód wpłaty. W tytule przelewu prosimy wpisać “Kurs instruktora imię i nazwisko

Na zapisy czekamy pod adresem: lublin@zprp.org.pl

Numer konta do wpłat: Bank PKO BP S.A. o/Lublin nr 76 1020 3147 0000 8802 0075 4408

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie