Sprawozdawcze Walne Zebranie LZPR

Sprawozdawcze Walne Zebranie LZPR

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

działając na podstawie §21 ust. 2 Statutu LZPR, w związku z nadchodzącym okresem połowy trwania kadencji Zarządu LZPR 2017 - 2021 i w wyniku podjętej przez Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej uchwały nr 10/26/2019, Sprawozdawcze Walne Zebranie LZPR odbędzie się 30 listopada 2019 roku, w siedzibie LZPR (ul. K. Wielkiego 8 - hala Globus), o godzinie 10:00 (I termin). II termin Zebrania ustalono na godzinę 10:15.

Zarząd LZPR postanowił, że Członkowie - Kluby LZPR na niniejsze Zebranie posiadają liczbę mandatów ustaloną według tożsamego klucza, który ustalił Zarząd LZPR na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze LZPR w dniu 16 grudnia 2017 r., według poniższych kryteriów.:

  1. Delegaci Członków LZPR - Klubów zarejestrowanych według stanu na 30 dni przed terminem Sprawozdawczego Walnego Zebrania LZPR, którzy opłacili składki członkowskie - 1 mandat delegata,
  2. Delegaci Członków LZPR - Klubów, które posiadają drużyny uczestniczące w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 w rozgrywkach młodzieżowych, a posiadający 5 i więcej grup młodzieżowych w różnych kategoriach wiekowych - 1 mandat delegata dodatkowo,
  3. Delegaci Członków LZPR - Klubów, które posiadają drużyny uczestniczące w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 w rozgrywkach (kobiet i mężczyzn) PGNiG Superligi, I ligi i II ligi - niezależnie od ilości zespołów (drużyn), biorących udział   w tych rozgrywkach – 1 mandat delegata dodatkowo,
  4. Delegaci Członków LZPR - Sędziów (zarejestrowanych i czynnych w sezonie 2019/2020 - 1 mandat delegata. Delegata z ramienia Sędziów LZPR wyznacza Komisja Sędziowska LZPR.

Planowany porządek obrad: DO POBRANIA

Osoby wyznaczone przez Kluby do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w charakterze Delegata, powinny posiadać przy sobie pisemne upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Klubu zgodnie ze statutem danego Klubu. Wzór upoważnienia załączamy poniżej.

- upowaznienie_delegata_LZPR_SWZ_2019 (.doc)

- upowaznienie_delegata_LZPR_SWZ_2019 (.pdf)

Stosowne materiały sprawozdawcze, wraz z projektami porządku i regulaminu obrad zostaną rozesłane do Członków LZPR w najbliższym czasie.

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie