Kurs instruktora piłki ręcznej

Kurs instruktora piłki ręcznej

Lubelski Związek Piłki Ręcznej organizuje kurs instruktora piłki ręcznej (poziom I EHF “RINCK” Convention), certyfikowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Oznacza to, że ukończenie takiego kursu umożliwia otrzymanie licencji trenerskiej C. Poniżej informacje organizacyjne dotyczące kursu. 

Na zgłoszenia czekamy pod adresem: lublin@zprp.org.pl do dnia 30.04.2021 r. poprzez wypełnienie załączonego wniosku. 

[WNIOSEK DO POBRANIA]

Planowane warunki organizacyjne:

Cena za kurs: 1.385 zł brutto, płatne do dnia 30 kwietnia 2021 r. Możliwość otrzymania Faktury.

Numer konta do wpłat:
 Bank PKO BP S.A. o/Lublin nr 76 1020 3147 0000 8802 0075 4408

Rozpoczęcie kursu: 7/14 maja 2021 r. Czas trwania: do 26 czerwca 2021 r.

Forma i miejsce zajęć: Dopuszczamy częściowo zdalną formę kursu, szczególnie podczas części teoretycznej. W przypadku możliwości organizacji zajęć w formie praktycznej: Lublin.

Warunkiem uzyskania uprawnień  jest:

  • minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych,
  • pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej,
  • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych,
  • pozytywna ocena z egzaminu końcowego i ewentualnej pracy dyplomowej.

Wymagania dla kandydatów: Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja w przypadku uruchomienia kursu:

  1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs/studia podyplomowe instruktora piłki ręcznej,
  2. Kopia dowodu osobistego,
  3. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm,
  4. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej, kopia aktualnej karty zdrowia lub wypełnione oświadczenie [OŚWIADCZENIE DO POBRANIA]
  5. Dowód wpłaty. W tytule przelewu prosimy wpisać “Kurs instruktora imię i nazwisko

 

 

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie