KONKURS NA TRENERÓW KOORDYNATORÓW KW - PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA!

KONKURS NA TRENERÓW KOORDYNATORÓW KW - PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA!

Lubelski Związek Piłki Recznej ogłasza konkurs i poszukuje osób do pełnienia funkcji 
Trenerów Koordynatorów Kadry Wojewódzkiej dziewcząt i chłopców w roczniku: 2008

Poszukujemy osób spełniających kryteria:
- posiadanie doświadczenia w charakterze zawodnika w zawodach piłki ręcznej plażowej (amatorskich lub rangi MP) lub doświadczenie trenera piłki ręcznej,
- znających specyfikę dyscypliny piłki ręcznej plażowej,
- chętnych do podjęcia współpracy z LZPR w zakresie rozwijania piłki ręcznej plażowej w naszym województwie.

Zadania dla przyszłego trenera koordynatora:
- wyłonienie i prowadzenie zawodników kadr,
- bieżący kontakt z Przedstawicielami LZPR, ZPRP i Lubelskiej Unii Sportu w zakresie spraw organizacyjno-finansowych dotyczących kadr.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail: lublin@zprp.org.pl wraz ze wskazaniem doświadczenia związanego z piłką ręczną plażową i krótkim opisem pomysłu na rozwój tej dyscypliny w naszym województwie. Wiadomośc e-mail powinna zawierać tytuł "KONKURS - piłka ręczna plażowa" z dopiskiem kategorii wiekowej.

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2021 roku.

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie