Konferencja informacyjno-szkoleniowa LUBELSKIE 2019

Konferencja informacyjno-szkoleniowa LUBELSKIE 2019

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zaprasza do udziału w konferencji informacyjno-szkoleniowej LUBELSKIE 2019.
Celem konferencji jest zaktywizowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego, w szczególności małych miasta i na terenach wiejskich do upowszechniania sportu.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 października 2019 r. w godz. 10:00 - 15:30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Artura Grottgera 2), w sali S7 (IV piętro).

Zachęcamy przedstawicieli Klubów zrzeszonych w Lubelskim Związku Piłki Ręcznej do udziału. Celem potwierdzenia ucestnictwa należy wskazać imiennie zgłoszenie przedstawicieli (max. 2 osoby) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2019 r. na adres e-mail: anna.placha@lubelskie.pl lub pod numerem tel.: 81 441 67 18 w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Program konferencji:

9:30 - 10:00 - Rejestracja

10:00 - 10:15 - Uroczyste otwarcie konferencji – Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego

10:15 - 11:45 - Przedstawienie programów MSiT w zakresie sportu powszechnego i infrastruktury sportowej. Zasady dotyczące otrzymywania i rozliczania dotacji oraz możliwości uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki

11:45 - 12:00 - Przerwa kawowa

12:00 - 13:30 - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, instrukcja wypełniania – Artur Gluziński

13:30 - 14:00 - Informacja o zadaniach publicznych Województwa Lubelskiego przeznaczonych do realizacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku – Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL

14:00 - 14:30 - Panel dyskusyjny – podsumowanie konferencji

14:30 - 15:30 - Obiad  

 

 

 

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie