Komisja Szkoleniowa LZPR 2022-2026 powołana

Komisja Szkoleniowa LZPR 2022-2026 powołana

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej na podstawie uchwały nr 8/13/2022 powołał Komisję Szkoleniową - Radę Trenerów LZPR na lata 2022-2026.

Skład Komisji:

  1. Krzysztof Krawczyk - Przewodniczący
  2. Piotr Dropek
  3. Patryk Maliszewski
  4. Monika Marzec
  5. Damian Morawski
  6. Leszek Pomykalski
  7. Marcin Stefaniec

 

1. Zakres działania Rady Trenerów LZPR obejmuje sprawy:
a. szkolenia i doskonalenia trenerów i instruktorów,
b. szkolenia zawodników, w tym członków kadr wojewódzkich.

2. Do zadań Rady Trenerów LZPR w zakresie szkolenia i doskonalenia trenerów i instruktorów należy w szczególności:    a. prowadzenie kursów instruktorskich oraz kursów podwyższających kwalifikacje trenerskie przy współpracy z ZPRP,
b. organizowanie kursokonferencji szkoleniowych dla instruktorów, trenerów i nauczycieli ubiegających się o licencje kategorii „C”, na dany sezon rozgrywek,
c. organizowanie innych form doskonalenia zawodowego kadry szkoleniowej.

3. W ramach nadzoru nad szkoleniem zawodników, w tym członków kadr wojewódzkich Rada Trenerów LZPR ma prawo w szczególności do:
a. opiniowania kandydatur na stanowiska trenerów kadr wojewódzkich,
b. zapoznawania się ze sprawozdaniami trenerów kadr wojewódzkich, z realizacji szkolenia oraz udziału kadr wojewódzkich w imprezach głównych,
c. opracowywania wytycznych dla szkolenia kadr wojewódzkich.

4. W celu właściwej realizacji zadań Rada Trenerów LZPR może ponadto:
a. współpracować z placówkami naukowo-badawczymi,
b. promować najnowsze zdobycze naukowe w zakresie szkolenia zawodników oraz trenerów i instruktorów,
c. opracowywać i akceptować próby, sprawdziany i testy dla potrzeb piłki ręcznej,
d. opracowywać materiały szkoleniowe.

Regulamin Komisji Szkoleniowej - Rady Trenerów dostępny jest w zakładce "Związek" / "Komisja Szkoleniowa".

Gratulujemy wyboru, a nowej Komisji życzymy owocnego działania!

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie