Informacja o kursie sędziowskim

Informacja o kursie sędziowskim

Komisja Sędziowska Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej informuje, że organizuje kurs na sędziego piłki ręcznej.

Spotkania odbywać się będą w czerwcu (w soboty / niedziele – daty do ustalenia).

Koszt kursu: 150 zł.

Więcej informacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: przewodniczacyks@lzpr.pl lub dzwoniąc po numer 81 464 39 44 wew. 3.

Zapraszamy!

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie